Utbildarna

Rådgivare Obestånd

Målgrupp: Handläggare av risk och obestånd, ganskare, och alla som i sitt arbete kommer i kontakt med kunder med betalningsproblem.

Utbildningsmål och innehåll: Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha kunskap om:

  • Regelverket i Konsumentkreditlagen och bankens instruktioner för kreditgivning
  • Regelverken i Jordabalken, Lagen om företagshypotek och Förmånsrättslagen avseende fastighets- och företagsinteckning
  • Innehållet i en årsredovisning samt näringsbilagor NE och NEA
  • Regelverket för den summariska processen
  • Regelverket för verkställighet hos KFM
  • Regelverket för exekutiv försäljning av fast och lös egendom
  • Regelverket konkurs och företagsrekonstruktion
  • Regelverket för skuldsanering

Innehåll bl.a:
Gällande lagstiftning, kapitaltäckning, kreditflöde, kreditformer, säkerheter, namnsäkerhet – borgen, panträtt i fastighet, förmånsrätt, panträttens innebörd, giltig pantsättning, JB 6:3, företagshypotek panträtt i bostadsrätt, kreditprövning, belåningsbegränsning, UC, enskilda näringsidkare, årsredovisning NE – NEA bilagor.

Exekution – indrivning: god inkassosed, inkassokrav, summariska processen BF, tvistemål, regler för utmätning, exekutiv försäljning fastighet/BRF, syssloman,   bevakningssammanträdet,  auktionen, skyddsbelopp, underhandsförsäljning, konkurs, presumtionsregler, företagsrekonstruktion skuldsanering.

Omfattning: Tre dagar: Dag 1 10.00-16.30 Dag 2. 08.30-16.30 Dag 3. 08.30-15.00.

Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen.
Kursledare: Stefan Dominicus, Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: 17.500 + moms. Ingår: övernattningar i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar samt för- och eftermiddagskaffe.
Kvalitetssäkring: Utbildningen är kvalitetssäkrad av Cormery Competence AB.

Anmälan: