Utbildarna

Grundläggande Rådgivarutbildning

"Bankjuridik - Blancolån"

OMVÄRLDSANALYS

 • Bank - oktroj
 • Lagstiftning, förordningar, myndigheter

BANKETIK- BANKSEKRETESS

RÅDGIVAR – SÄLJARROLLEN (LAFIR)

PENNINGTVÄTT

INSÄTTNINGSGARANTI

BEHÖRIGHET/BEFOGENHET

 • god tro – ond tro
 • behörighet fysisk person
 • omyndigs medel
 • förmyndare, god man, förvaltare, överförmyndare
 • behörighet juridisk person

FAMILJERÄTT

FÖRSÄKRINGSSKYDD

SKATTER

ASSOCIATIONSFORMER

FULLMAKTER

 • fullmaktens form
 • engångs /bankfullmakt
 • dispositionsrätt, överlåtelse, giltighetstid, återkallelse

KONTROLL AV IDENTITET

SÄKERHET I BANK

 • förvaring – arkivering, det egna skrivbordet
 • uppdrag via telefon och fax


IT-SÄKERHET

 • behörigheter, in –och utloggning, e-mail

AVTAL

 • allmänt om avtal
 • kundens avtal med banken

AFFÄRSMÖJLIGHETER I KUNDRELATIONEN

KAPITALTÄCKNING

VAD ÄR INLÅNING

 • Avtal, termer och begrepp

PRODUKTER - BETALA

KONTON I BANK

 • allmänt om konton
 • obehörigt uttag, överföringsuppdrag

CHECKRÄTT/ POSTVÄXEL

 • innehåll, inlösen, återkallelse av check
 • korsad check, butikscheckar
 • skydd av check och skydd av postväxel

INTERNETTJÄNSTER – TELEFONBANK

SPARA

ALLMÄNT OM KREDITER

 • ”Ett kreditflöde”
 • Kreditformer
 • Betalningsskyldighet
 • Allmänna lånevillkor
 • Kreditformer - Säkerheter

RÄNTEBERÄKNING –AVISERING

 • Amorteringsformer
 • Ränta – förekommande begrepp
 • Räntebindningstider
 • Omsättning, slutbetalning
 • Räntemetoder, ränteberäkning, avisering
 • Avräkningsordning

ALLMÄNT OM NAMNSÄKERHETER

 • Blanco – kredit utan säkerhet
 • Borgen – borgen som säkerhet
 • Proprieborgen, enkel borgen, generell borgen
 • Kreditprövning borgensman
 • Information till borgensman
 • Regressrätt,
 • Medlåntagare – förstärkning av betalningsförmågan

KREDITPRÖVNING

 • Finansinspektionens råd & anvisningar
 • Konsumentkreditlagen
 • Bank- och finansieringsrörelselagen
 • Kreditansökan
 • Betalningsförmåga
 • Kalkyl - kalkylnormer
 • Upplysningscentralen UC 3
 • Skatter, ränteavdrag, jämkning
 • Underskott av kapital

KREDITBEDÖMNING – KREDITBESLUT

 • Beslutsinstanser
 • Beviljningsrätt
 • Kreditföredragning
  • väl förberedd
  • ”att själv tro på krediten”
  • avslag – motivera
  • lönsamhet

PRODUKTER – LÅNA

OBESTÅND – LÖNSAMHET

 • Reagera och agera
 • Flödesschema inkasso
 • Vad kostar en kreditförlust?

SKRIFTLIGT PROV - UTVÄRDERING

Omfattning: Tre dagar. Dag 1, 10.00-17.30, dag 2, 8.30-17.00, dag 3, 8.30-15.00.
Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Kursledare: Stefan Dominicus, Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: 17.500:- + moms. Ingår: övernattning i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar samt för- och eftermiddagskaffe.

Kvalitetssäkring: Utbildningen är kvalitetssäkrad av Cormery Competence AB.

Anmälan: