Utbildarna

Rådgivarutbildning Företag 1

Målgrupp: Blivande företagsrådgivare, banksäljare företag och säljstöd företag.

Utbildningsmål och innehåll:

BANKETIK - JÄV

ASSOCIATIONSFORMER – Företagares ansvar och risk

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag, kommanditbolag
 • Ekonomisk förening
 • Bostadsrättsförening
 • Ideell förening
 • Enskild firma

AFFÄRSPLAN

GRUPPÖVNING -AFFÄRSPLAN

OMVÄRLDSANALYS

 • Företag i Sverige

FÖRETAGARENS/FÖRETAGETS  VILLKOR

 • Skatt, moms, avgifter
 • Skattekontot
 • Vad blir kvar?

FÖRETAG – BEGREPP OCH SAMBAND

 • Årsredovisning
 • Förvaltningsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Bundet- fritt eget kapital
 • Avskrivningar

GRUPPÖVNING – ÅRSREDOVISNING AB

ENSKILD NÄRINGSIDKARE

GRUPPÖVNING – NE/NEA

FINANSIELLA NYCKELTAL

GRUPPÖVNING FINANSIELLA NYCKELTAL

ALLMÄNT OM KREDITER

 • Ett kreditflöde - från kreditansökan till valvning
 • Kreditformer, fordringshandlingar
 • Kortkredit
 • Säkerheter, generella säkerheter
 • Borgen, generell borgen

PANTRÄTT

 • Panträttens innebörd
 • Förmånsrätt

FÖRETAGSINTECKNING

 • Omfattning
 • Pantsättning
 • Överhypotek
 • Tillägg
 • Vem är näringsidkare

INTECKNINGSÅTGÄRDER FÖRETAGSINTECKNING

 • Utbyte/delning
 • Sammanföring
 • Nedsättning
 • Dödning

INTECKNING I FAST EGENDOM

 • Omfattning
 • Pantsättning
 • Ägarhypotek/överhypotek
 • Tillägg

GRUPPÖVNING JB 6:3

FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖRETAGARE

BOLAGSVERKET FIR - IM

 • Gravationsbevis/cfd
 • Ansökan
 • Avgifter

OBJEKTSFINANSIERING

 • Leasing
 • Avbetalning
 • Fakturabelåning

KREDITBEREDNING

 • Riksklassificering
 • Nyckeltal
 • Kredit PM - varianter
 • Affärsanalys
 • Beslutsunderlag
 • Kreditbeslut
 • Kredituppföljning

KREDIT PM

 • Kund
 • Aktuell propå
 • Kundens verksamhet
 • Ekonomisk analys
 • Riskanalys
 • Affärsanalys
 • Motiv till beslut
 • KREDITFÖRVALTNING
 • säkerhetsförändringar

GRANSKNING/VALVNING

BETALA

 • Kort
 • Leverantörsbetalningar (LB)
 • Ränteberäkning
 • Autogiro
 • E - faktura

OBESTÅND

 • Obeståndssignaler
 • Goda råd vid kreditgivning
 • Konkurs
 • Vad kostar en kreditförlust?

GRUPPÖVNING - KONKURS

Omfattning: Tre dagar. Dag 1, 10.00-17.00, dag 2, 8.30-17.00, dag 3, 8.30-15.00.

Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen.
Kursledare: Stefan Dominicus, Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: 17.500:- + moms. Ingår: övernattning i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar
samt för- och eftermiddagskaffe.
Kvalitetssäkring: Utbildningen är kvalitetssäkrad av Cormery Competence AB.

Anmälan: