Utbildarna

Rådgivarutbildning Låna 1

"Första steget mot Swedsec´s bolånelicensiering"
Målgrupp: Du som arbetar med lån.
Förkunskaper:  Grundläggande Rådgivarutbildning eller motsvarande
Utbildningsmål: Att utifrån regelverken i Jordabalken, och Konsumentkreditlagen få en helhetsbild av lån mot säkerhet i fastighet och bostadsrätt.

Innehåll:

OMVÄRLDSANALYS

 • Regelverk, myndigheter, instruktioner och aktörer
 • Begrepp och definitioner
 • Banketik - sekretess
 • Mäklarlagen
 • Rådgivare – säljarrollen
 • Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

ALLMÄNT OM KREDITER

 • ”Ett kreditflöde”
 • Kreditformer
 • Betalningsskyldighet
 • Allmänna lånevillkor
 • Kreditprodukter
 • Priser
 • Säkerheter
 • Amorteringsformer
 • Räntebindningstider
 • Omsättning, slutbetalning
 • Räntemetoder, ränteberäkning, avisering

NAMNSÄKERHETER

 • Blanco
 • Borgen – regressrätt
 • Tredjemanspant

GRUPPÖVNING

KREDITPRÖVNING

 • Finansinspektionens råd och anvisningar
 • Konsumentkreditlagen
 • Bank- och finansieringsrörelselagen
 • Betalningsförmåga
 • Kalkyl
 • Lånelöfte, övertagande
 • Säkerhetsförändring - förtidsinlösen
 • Kreditupplysning
 • Skatter, ränteavdrag, jämkning

VAD ÄR EN FASTIGHET?

 • Fast egendom – tomträtt
 • Fastighetsregistret
 • Typkoder
 • Uppkomst, ny - och ombildning
 • Ägarlägenhet, tomträtt, samfällighet och arrende
 • Lös egendom
 • Gåva

PANTRÄTT

 • Pantsättning
 • Panträttens innebörd
 • Förmånsrätt
 • Inteckning - pantbrev
 • Giltig pantsättning
 • Tillbehör till panten
 • Över/ägarhypotek
 • JB 6:3

GRUPPÖVNING

BOSTADSRÄTT

 • Vad är en bostadsrätt
 • Äkta – oäkta
 • Bostadsförening – Bostads AB
 • Föreningens avgifter
 • Bostadsrätten som pant

GRUPPÖVNING

FASTIGHETS-BRF-AFFÄR

 • Formkrav köpebrev, köpekontrakt
 • Överlåtelseförklaring
 • Styrka pantsättning
 • Dödsbolagfart
 • Transportköp
 • Likvidavräkning
 • Driftskostnader
 • Amorteringskrav

INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN

 • Gravationsbevis - cfd-utdrag
 • Inteckning
 • Ansökan om inteckning
 • Gemensamma inteckningar
 • Servitut och nyttjanderätter
 • Avgifter och stämpelskatt

INTECKNINGSÅTGÄRDER

 • Utsträckning
 • Utbyte
 • Sammanföring
 • Dödning
 • Relaxation
 • Sanering
 • Dödning av förkommet pantbrev

MARKNADS – BELÅNINGSVÄRDE, FASTIGHETER/BRF

 • Rätt värde
 • Läge
 • Budgivning
 • Brf ekonomi

NYPRODUKTION OM- OCH TILLBYGGNAD

 • Förhandsvärdering
 • Bygglov
 • Byggnadskredit
 • Produktionskostnadskalkyl

OBESTÅND

 • Förekommande begrepp
 • God inkassosed
 • Obeståndssignaler
 • Flödesschema inkasso
 • Skuldsanering - konkurs
 • Vad kostar en kreditförlust?

Omfattning: Tre dagar. Dag 1, 10.00-17.30, dag 2, 8.30-17.00, dag 3, 8.30-15.00.

Förberedelser: I samband med kallelsen får Du ett studiematerial som skall vara inläst till utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Kursledare: Stefan Dominicus, Björn Lindbergh, Utbildarna.
Kostnad: 17.500:- + moms. Ingår: övernattning i enkelrum, frukost, gemensamma luncher och middagar samt för- och eftermiddagskaffe.
Kvalitetssäkring: Utbildningen är kvalitetssäkrad av Cormery Competence AB.

Anmälan: