Utbildarna

Stefan Dominicus

Stefan har följande bakgrund:

  • Auktionsförrättare vid exekutiva fastighetsauktioner
  • Byrådirektör vid Kronofogdemyndigheten
  • Kreditförvaltningschef
  • Försäljningschef
  • Chef Risk- och obestånd
  • Bankjurist med uppdrag bl.a. som föreläsare vid Stockholms Universitet och Konsumentverket.